GRYZONIE


Stanowią najliczniejszy rząd ssaków, obejmujący ponad 2200 gatunków. Do najbardziej niebezpiecznych szkodników wśród gryzoni zalicza się:

  • szczura wędrownego (Rattus norvegicus)
  • szczura śniadego (Rattus rattus)
  • mysz domową (Mus musculus)
  • mysz polną (Apodemus agrarius)

SZCZUR WĘDROWNY

Wywodzi się z południowo-wschodniej Azji; najchętniej zamieszkuje piwnice,kanalizację, magazyny oraz składy. Chętnie przebywa w okolicy wody - dobrze pływa. Jest wszystkożerny, z dużym udziałem pokarmu zwierzęcego, Aktywny całą dobę, najbardziej w nocy.

SZCZUR ŚNIADY

Jest nieco mniejszy od swojego krewniaka szczura wędrownego. Przebywa wyłącznie w pobliżu siedzib ludzkich, gdzie zasiedla strychy, magazyny zbożowe, poddasza, hale targowe i różnego rodzaju zabudowania gospodarcze. Charakterystyczne, że w odróżnieniu od szczura wędrownego zajmuje zwykle wyższe kondygnacje budynków, Potrafi wspinać się po murach. W miejscach, gdzie nie jest płoszony, wykazuje aktywność całodobową. Jest wszystkożerny.

MYSZ DOMOWA

Obecnie znajduje się ją wszędzie tam, gdzie żyje człowiek. Mysz domowa jest wszystkożerna i łatwo może przystosować się do różnego rodzaju pokarmu. Nie gromadzi zapasów. Trudne warunki środowiska nie są dla myszy przeszkodą

 

OWADY

Gromada stawonogów; najliczniejsza grupa zwierząt.

Owady są bardzo zróżnicowaną ekologicznie grupą, zasiedlają najróżniejsze środowiska i siedliska. Owady spotyka się na lądzie, w wodzie pod ziemią, na organizmach zwierzęcych i roślinnych, na zwłokach, w strefach zimnych, gorących i umiarkowanych. Tak niezwykłe rozprzestrzenienie się owadów w połączeniu z ich ogromną różnorodnością i tym samym liczebnością, odgrywa w życiu człowieka i jego gospodarce olbrzymią rolę - zarówno pozytywną jak i negatywną. Owady bowiem zapylają większość roślin użytkowych, oczyszczają ziemię z martwych, butwiejących resztek organicznych, poprawiają strukturę gleby, produkują pewne surowce np. miód czy wosk ale również niszczą lasy i uprawy polowe oraz ogrodowe, uszkadzają i niszczą zapasy pożywienia, są roznosicielami rozmaitych chorób.